Budżet na 2019 rok. Co zaplanowano?

W planie na 2019 rok znalazła się modernizacja placu Narutowicza, rewitalizacja zalewu, rozbudowa toalet na pływalni letniej i zadania w łukowskich przedszkolach i szkołach.

Poprzednia ekipa rządząca naszym miastem z burmistrzem Dariuszem Szustkiem na czele przygotowała projekt budżetu na najbliższy rok. Co w nim się znalazło? Ile pieniędzy do budżetu wpłynie, a ile środków zostanie wydanych? Jaką pulę zaplanowano na sfinansowanie zadań inwestycyjnych?

Po stronie przychodów w projekcie budżetu znajduje się kwota 116,5 mln złotych, natomiast po stronie wydatków – 113,7 mln zł. Nadwyżka ma być przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Na zadania inwestycyjne miasto przeznaczy 7 587 475 zł. Na zakupy inwestycyjne 535 000 zł. Co kryje się pod tymi kwotami?

Zadania drogowe

W ramach zadań inwestycyjnych wykonane zostaną zadania drogowe za łączną kwotę 1 204 000 zł. Na liście znalazła się budowa ul. Podgórnej, ul. Brzozowej, ulicy Królik, Kilińskiego, ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego. Wybudowane mają być także połączenia dróg miejskich z drogą powiatową – małą obwodnicą miasta.

Plac Narutowicza

2 500 000 zł zarezerwowano na zagospodarowanie terenu placu Narutowicza. W ramach tego zadania zostanie wykonana nawierzchnia granitowa placu, nawierzchnia ulicy Czerwonego Krzyża oraz parkingu przy ulicy. Powstanie nowa wiata przystankowa, ustawione zostaną donice ozdobne oraz zostaną nasadzone drzewa i krzewy. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa pod placem wraz ze stworzeniem trzech punktów czerpalnych na terenie placu. Powstanie nowe oświetlenie terenu. Na placu pojawi się także tablica multimedialna.

Dla szkół i przedszkola

Ponad 2 mln miasto chce przeznaczyć na zadania polepszające infrastrukturę szkół i przedszkoli. 1 300 000 zł wyniesie rozbudowa budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 5 o windę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej. Dodatkowe 20 tys. pochłonie termomodernizacja tej placówki. 458 tys. wyniesie przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 a dostosowanie szkoły do przepisów ochrony przeciwpożarowej 150 tys. 250 tys. miasto przeznaczy na instalację wentylacji mechanicznej z centralą klimatyzacyjną bloku sportowego łukowskiej „jedynki”. W przyszłym roku wybudowane zostaną dwa place zabaw: przy Szkole Podstawowej nr 2 (95 tys.) i Szkole Podstawowej nr 3 (70 tys.). Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja otrzyma 205 tys. na przebudowę instalacji elektrycznej.

Rewitalizacji ciąg dalszy

Oprócz zadań drogowych oraz tych związanych z edukacją, odchodzący włodarz zaplanował także wydatek w kwocie 1 170 475 zł na rewitalizację zdegradowanego obszaru miasta Łuków – Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne. W ramach tego zadania za kwotę 930 tys. Zarząd Dróg Miejskich wykona doziemną instalację wodociągową z osprzętem i hydrantami, doziemną instalację kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się także wykończenie i wyposażenie dwóch budynków toalet publicznych. Na realizację tej części zadania pozyskana została pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie w wysokości 389 574 zł. Natomiast za kwotę 239 776 złotych miasto planuje przebudowę kolizji napowietrznej, dostawę i montaż 2 fontann na zbiorniku wodnym zalewu. Przewidziano także poniesienie opłaty przyłączeniowej do PGE oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w branży elektrycznej.

Kwotę 40 tys. zł miasto przeznaczy na rozbudowę toalet na terenie pływalni letniej Delfin. 125 tys. wyniesie odbudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego przeznaczenia na archiwum dokumentów urzędowych.

535 tys. złotych to kwota, którą w budżecie zaplanowano na wydatki inwestycyjne. Za tę sumę wykupiony zostanie teren na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe czy pod ulice (200 tys.). Pozostała kwota pochłonie zakupy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, czyli zakup systemu elektronicznego pomiaru czasu (25 tys.), zakup kosiarki z wysięgnikiem (60 tys.) i ciągnika (250 tys.).

To na chwilę obecną projekt budżetu. Żeby mógł wejść w życie radni nowej kadencji muszą go uchwalić.

 

2 komentarze

 1. julek bogdan
  17 listopada 2018 - 19:57

  Mam nadzieję ,że nowy Burmistrz i nowa Rada,radykalnie zmieni ten budżet.

  Odpowiedz
 2. do redaktorów
  18 listopada 2018 - 06:18

  Czy wreszcie społeczeństwo Łukowa dowie się co,komu, kiedy i za ile z majątku miasta sprzedał przegrany ?Na co wydał pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku miasta?

  Odpowiedz

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.