Jest dofinansowanie na zalew

Wczoraj do Urzędu Miasta Łuków wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego. Dokument potwierdzał przyznanie dotacji na modernizację terenu wokół Zalewu Zimna Woda.
Kąpielisko Zalew Zimna Woda jest już po dwóch etapach modernizacyjnych. W wakacje zostało już nawet otwarte. Wiadomym było, że prace wykonane w tym roku to część większej całości jakim jest rewitalizacja zbiornika, ale też i terenów przyległych do zalewu. Kolejne dwa etapy robót nad łukowskim zalewem mają rozpocząć się w przyszłym roku, a większą część środków finansowych przeznaczonych na ten cel Miasto Łuków starało się pozyskać z funduszy zewnętrznych, w tym środków unijnych. Dziś już wiemy, że Łuków otrzyma dofinansowanie na szeroki zakres prac związanych z rewitalizacją terenu wokół zalewu, ale nie tylko.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania diagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków” dostał wystarczającą liczbę punktów, został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Całkowita wartość projektu to ponad 16 milionów złotych, a wnioskowana kwota dofinansowania to 10 milionów. Sześć milionów dwieście tysięcy złotych to kwota wkładu własnego. Zakres dofinansowanego przedsięwzięcia będzie obejmować między innymi:
– przebudowę zdegradowanego budynku świetlico-stołówki ze zmianą przeznaczenia na cele społeczne – lokalne centrum animacji społecznej wraz z wyposażeniem;
– przebudowę zdegradowanego budynku magazynowego (hangaru) z odtworzeniem jego funkcji pierwotnej jako wypożyczalni wodnego sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem;
– budowę doziemnej instalacji sanitarnej do budynku świetlico-stołówki oraz do budynku magazynowego;
– przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych
– montaż osprzętu elektroinstalacyjnego – system obserwacji kamerami;
– budowę deszczochronów i przebieralni;
– budowę terenowych obiektów rekreacyjno-sportowych (boiska, miejsca do gry w szachy, pole do gry w bule, place zabaw, siłownie zewnętrzne);
– budowę ścieżki rowerowej od ul. Turystycznej do Zalewu;
– budowę instalacji kanalizacji deszczowej;
– budowę oświetlenia ścieżki rowerowej;
– budowę i przebudowę instalacji elektrycznej modernizowanego terenu;
– budowę oświetlenia (słupy i oprawy);
– budowę wewnętrznych dróg dojazdowych;
– przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Zimna Woda;
– dostawę i montaż ławek solarnych.

Teraz Urząd Miasta Łuków ma czas na przygotowanie dokumentacji uzupełniającej, która jest wymagana po tym jak projekt zostanie zaakceptowany do dofinansowania. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, a później już tylko przetargi i prace budowlane i modernizacyjne. Według pierwszych założeń zakończenie inwestycji planowane jest w 2020 roku.

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.