Pieniądze z MON dla szkoły w Radoryżu

Dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzyma Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym na zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia prawidłowego procesu szkolenia klas wojskowych, objętych programem pilotażowym. 

Wczoraj w siedzibie Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej dla Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym na prowadzenie „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

W imieniu Powiatu Łukowskiego, który jest organem prowadzącym szkoły, umowę podpisali: starosta łukowski Dariusz Szustek, wicestarosta Janusz Kozioł oraz skarbnik Monika Wodyk–Netczuk. Szkołę reprezentowała dyrektor Marzena Kamińska. W imieniu Ministra Obrony Narodowej umowę podpisał Waldemar Zubek – Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych.

Na mocy podpisanej umowy szkoła otrzyma z Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 45 tysięcy złotych na zakup wyposażenia, niezbędnego dla prowadzenia prawidłowego procesu szkolenia klas wojskowych, objętych programem pilotażowym. Znajdą się tam między innymi kamizelki taktyczne, radiotelefony, hełmy, repliki ASG, makiety broni szkoleniowej, przybory do walki wręcz, busole i inne przedmioty, które przyczynią się do podniesienia jakości i atrakcyjności zajęć szkolnych.

Dodatkowo na każdego ucznia klasy wojskowej, objętego programem pilotażowym, MON przeznaczy kwotę 650 złotych na zakup elementów umundurowania wojskowego najnowszego wzoru, które będą użytkować kadeci klas wojskowych.

Zgodnie z treścią umowy Powiat Łukowski jako organ prowadzący przeznaczy dodatkowo kwotę ponad 14 000 złotych na zapewnienie ciągłości i trwałości programu nauczania „Edukacja wojskowa”. Będzie ona wykorzystana na rozbudowę zaplecza materiałowo-technicznego oraz na dodatkowe zajęcia specjalistyczno-obronne, prowadzone przez organizacje proobronne.

Wielomiesięczne starania szkoły doprowadziły już do otrzymania certyfikatu Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie prowadzenia programu dla Wojskowych Klas Mundurowych oraz nawiązania stałej współpracy w zakresie szkolenia z wytypowaną jednostką wojskową oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Białej Podlaskiej. Otrzymane środki finansowe pozwolą na zakup w tym roku wyposażenia i umundurowania, które umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych na jeszcze wyższym poziomie i uczyni je bardziej atrakcyjnymi dla uczniów szkoły w Radoryżu Smolanym.

Zdjęcia oraz informacja: Andrzej Panasz.

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.