Prokuratura wnosi sprzeciw

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni pasz w Łukowie była i jest przedmiotem kilku postępowań. Teraz Prokuratura Rejonowa w Łukowie skierowała do Burmistrza Miasta sprzeciw. 

Sprawą wytwórni pasz w Łukowie zajmowały się różne instytucje. Do Prokuratury Rejonowej w Łukowie wpłynął m.in. wniosek o dokonanie analizy postępowania administracyjnego zmierzającego do uznania wnioskodawcy za stronę. Przeprowadzone postępowanie zakończyło się skierowaniem sprzeciwu od decyzji burmistrza. Według Prokuratury naruszone zostały zapisy artykułu 74 ust.3 a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, która mówi, że:

Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Prokuratura Rejonowa w Łukowie wniosła o wznowienie postępowania administracyjnego i uchylenie decyzji burmistrza. Zdaniem Prokuratury wnioskodawca powinien zostać uznany za stronę w tej sprawie. Władze miasta mają 30 dni na rozpatrzenie sprzeciwu. Jeżeli nie zostanie uwzględniona, Prokuratura decyzję tę może zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeżeli jednak to mieszkańcy zostaną uznani za stronę postępowania, wówczas to im będzie przysługiwało prawo do otrzymywania informacji na temat inwestycji i zaskarżania podjętych decyzji.

Dziś zapytaliśmy burmistrza Dariusza Szustka o to jaka będzie odpowiedź miasta. Powiedział nam, że:

Na sprzeciw odpowiemy w terminie. Najprawdopodobniej nie uwzględnimy tego sprzeciwu, bo jest wszystko zgodnie z prawem.

W łukowskiej prokuraturze wciąż trwa postępowanie sprawdzające w sprawie niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez burmistrza czym miał działać na szkodę interesu prywatnego jednego z mieszkańców. Niewłaściwe działanie miało polegać na zaniechaniu wydania i doręczenia postanowienia o odmowie uznania go za stronę postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji określającej uwarunkowania środowiskowe dla budowy wytwórni pasz w Łukowie.

O tym jak sprawy się potoczą i jakie decyzje zapadną będziemy Państwa informowali.

4 komentarze

 1. waldek
  15 maja 2018 - 11:30

  Gratulacje.
  Jeżeli mieszkańcy udowodnią swoje racje, a wygląda że tak, to miasto wytwórni pasz będzie musiało zapłacić gigantyczne odszkodowanie.
  Odchodzący burmistrz swojemu następcy zostawia kolejny niezły pasztet.

  Odpowiedz
 2. łukowianin
  15 maja 2018 - 12:05

  Ile to już procesów sądowych przegrał nasz panujący burmistrz? Można je liczyć jeszcze na jednej ręce?

  Odpowiedz
 3. Z powiatu
  15 maja 2018 - 12:52

  Ten wasz burmistrz to chyba idzie na rekord w liczbie postępowań.

  Odpowiedz
 4. Levy
  16 maja 2018 - 13:25

  Odszkodowanie nie miasto tylko p. Burmistrz winien zapłacić bo on ewidentnie uproscił procedurę robiąc przysługę Łukpaszowi

  Odpowiedz

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.