Rolnicy Lubelszczyzny z gminy Łuków

Podczas targów Best Berries odbyła się gala finałowa konkursu „Rolnik Lubelszczyzny”. Dwie nagrody trafiły do rolników z gminy Łuków.

Konkurs na „Rolnika Lubelszczyzny” organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Powiat Lubelski i Targi Lublin S.A. Gospodarstwa zgłoszone do konkursu oceniane są przez kapitułę, która bierze pod uwagę m. in. zasady zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji rolnej, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, działania na rzecz ochrony środowiska, dbałość o estetykę gospodarstwa, dotychczasowe osiągnięcia, umiejętność pozyskiwania funduszy UE, przynależność do grup producentów i organizacji branżowych, a także działalność społeczna. Dodatkowymi kryteriami w produkcji zwierzęcej były dobre wyniki ekonomiczne gospodarstwa oraz wzorowe warunki utrzymania zwierząt. W produkcji roślinnej dodatkowo ocenie zostały poddane przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin, stosowanie technologii uprawy zgodnych z zasadami dobrej praktyki rolniczej oraz osiągane plony z jednostki powierzchni.

Dwa zgłoszone do konkursu przez Gminę Łuków gospodarstwa zostały nagrodzone. Jedno z nich to gospodarstwo państwa Grażyny i Jarosława Krasnodębskich z Zalesia. Zdobyło ono I miejsce w kategorii „produkcja zwierzęca”. Głównym kierunkiem działalności gospodarstwa, funkcjonującego od 2003 roku, jest produkcja drobiu (rocznie ok. 50 tys.). Druga nagroda powędrowała do gospodarstwa państwa Hanny i Leszka Niewęgłowskich z Dminina. Uplasowało się ono na III miejscu w kategorii „produkcja roślinna”. Jest to gospodarstwo nasienne, którego głównym kierunkiem działalności jest reprodukcja zbóż ozimych i jarych i sadzeniaków ziemniaka.

Gala finałowa konkursu odbyła się 6 października w trakcie targów Best Berries. Patronat honorowy nad konkursem objął poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman.

Fot. UG Łuków

1 Komentarz

  1. Levy
    9 października 2018 - 08:03

    Brawo Hania Leszek, dalszych sukcesów i zdrowia pozdrawiam fh

    Odpowiedz

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.