Sor Mojski na seminarium naukowym we Francji

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w łukowskiej ‚Kościuszce’ odbył tygodniową wizytę we Francji. Celem wyjazdu było seminarium naukowe „Edukacja historyczna i obywatelska: Shoah jako punkt wyjścia”.

Michał Mojski znany i uznany pedagog I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki odbył kolejną, zagraniczną wizytę szkoleniową. Tym razem gościł w Paryżu, gdzie wziął udział w cyklu wykładów i warsztatów zorganizowanych przez Instytut Mémorial de la Shoah oraz rządowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Spotkanie nauczycieli z Polski i Francji nosiło tytuł: „Edukacja historyczna i obywatelska: Shoah jako punkt wyjścia” („Enseignement de l’histoire et éducation citoyenne: la Shoah comme point de départ”). Pedagodzy z obydwu krajów zajmowali się dziejami II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Holokaustu oraz dziejów kolaboracyjnego rządu Vichy we Francji. Ocena ludobójstwa z tamtego okresu stała się również podstawą do dyskusji o innych zbrodniach przeciwko ludzkości, dyskryminacji, uprzedzeniach, stereotypach. Umożliwiło to również francuskim edukatorom zrozumienie polskiej perspektywy. Uczestnicy odwiedzili teren dawnego obozu przejściowego w Drancy oraz poznawali nowe, ciekawe metody nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

To nie pierwsze zagraniczne szkolenie, w którym brał udział nauczyciel z I LO. Sor Mojski reprezentował Polskę w 2010 r. w Tallinnie podczas warsztatów: „Wieloaspektowe podejście do nauczania – uczenia się historii: różnorodne narzędzia rozwijania empatii i szacunku do różnorodności”, a w 2011 r. w Islandii podczas warsztatów: „Trening uwrażliwiający na problemy migracji, dyskryminacji, kultury i różnorodności ze strategią nauczania tych zagadnień w różnych grupach wiekowych”. Nauczyciel jest też twórcą autorskiego programu nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, „Civis sum! – Jestem obywatelem!”, nagrodzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz innowacji pedagogicznej, „Aktywny i twórczy obywatel – edukacja medialna, prawna i obywatelska”, zatwierdzonej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

1 Komentarz

  1. Ja
    16 maja 2018 - 11:53

    Chyba: „łukowskim Kościuszce” a nie „łukowskiej Kościuszce”

    Odpowiedz

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.