Trwa nabór do Klubu Seniora

Projekt skierowany jest do 40 osób. Miasto czeka na seniorów, którzy chcą wziąć udział w programie.

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie w partnerstwie z Miastem Łuków ogłasza nabór uczestników do projektu „Klub Seniora w Łukowie”. Projekt skierowany jest do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które spełniają określone warunki, czyli są mieszkańcami Łukowa (w tym w szczególności obszaru rewitalizacji) i mają ukończone 60 lat.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej  jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych dla potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Dla uczestników projektu zaplanowano bezpłatne formy wsparcia m.in.: zajęcia artystyczne (muzyka, śpiew, taniec, rękodzieło), zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe (nordic walking, aerobik/aquaaerobik, ćwiczenia rozciągające i relaksujące, „zdrowy kręgosłup”, joga), kurs dbałości o wygląd, zajęcia z przedsiębiorczości, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia informatyczne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą wypełnić dokumenty rekrutacyjne i złożyć je od 8 do 12 października w siedzibie Klubu Seniora przy ul. Browarnej 63 (świetlica przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie).

O uczestnictwie w projekcie decydować będą kryteria rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Okres realizacji projektu: 03.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Wymagane dokumenty

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.