Usuń azbest

Gmina Trzebieszów rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców, którzy chcą usunąć azbest. Nabór trwa do 8 czerwca.

Gmina Trzebieszów czeka na zgłoszenia od mieszkańców, którzy chcą ze swoich gospodarstw usunąć wyroby zawierające azbest. Projekt skierowany jest do osób fizycznych. Realizowany będzie w ramach zadania „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wszelkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji projektu znajdują się w urzędzie gminy oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl. Tu także znajdziemy niezbędne druki.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od 21 maja do 8 czerwca.

 

 

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.